Zarządzanie Nieruchomościami - Wiesława Sajko

O firmie


"Zarządzanie Nieruchomościami – Wiesława Sajko" firma założona w 2000 r.
Właścicielka firmy Wiesława Sajko z wykształcenia mgr ekonomii ukończyła Kierunek Organizacji i Zarządzanie na Uniwersytecie Gdańskim w 1983 r. Posiada Licencję zawodową Zarządcy nieruchomości Nr 639. Od momentu wejścia w życie ustawy o własności lokali, to jest od 1995 r., do czasu rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej, zajmowała się zarządzaniem nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych w Gdańsku. Na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach, zapewniając profesjonalizm w zakresie rozwiązania problemów prawnych, księgowych, technicznych, podatkowych itp. Prezydent Polskiej Federacji Pośredników w Obrocie Nieruchomościami we współpracy z Institute of Real Estate Management z Chicago PFPON nadał Wiesławie Sajko tytuł Kwalifikowanego Zarządcy Nieruchomościami. Firma posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami. Korzystając z naszego doświadczenia połączonego ze sprawnością działania, otaczamy nasze budynki profesjonalną i rzetelną opieką, stawiając głównie nacisk na ścisłą, długofalową współpracę, będącą gwarancją satysfakcji. Zapewniamy rzetelne podejście do wszystkich problemów zawiązanych z zarządzaniem nieruchomością oraz fachową obsługą każdego właściciela lokalu przy jednoczesnym pozostawieniu i respektowaniu ostatecznych i najistotniejszych decyzji członków każdej Wspólnoty Mieszkaniowej. Kierujemy się zawsze zasadą ochrony interesów zleceniodawcy, na rzecz którego wykonujemy czynności zarządzania nieruchomością. Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji celowych na prowadzenie prac remontowo - konserwatorskich elewacji budynków zabytkowych. Posiadamy także doświadczenie w pozyskiwaniu premii termomodernizacyjnych z Banku Gospodarki Krajowej w ramach przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Zarządzamy ponad 70 nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Gdańska. Są to bardzo różne i wymagające nieruchomości od nieruchomości mieszkalnych z zasobów gminnych, nieruchomości tzw. deweloperskie, stare kamienice, byłe budynki zakładowe. Mamy doświadczenie w dochodzeniu uprawnień gwarancyjnych w przypadku budynków nowych i przeprowadzaniu remontów i pozyskiwaniu środków do ich realizacji w przypadku budynków długo eksploatowanych. Korzystając z usług naszej firmy mogą być Państwo pewni, że sprawami Państwa nieruchomości zajmują się kompetentni i wykwalifikowani pracownicy wspierani wiedzą i pomocą specjalistów z różnych branż. Zaangażowanie i kompetencja naszych pracowników oraz współpraca ze specjalistami gwarantują, że wybierając naszą firmę, powierzacie Państwo swoją nieruchomość w dobre ręce. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z doświadczonym Zarządcą, który na bieżąco rozwiązuje problemy związane z utrzymaniem nieruchomości i chcą Państwo doprowadzić do obniżenia kosztów eksploatacji przy zachowaniu oczekiwanych przez Państwa standardów, zapraszamy do współpracy.